Davranış Kuralları

İnsan haklarına saygı duyuyoruz.

Her bireyin insan haklarına saygı duyuyoruz ve ırk, renk, din, inanç, cinsiyet, yaş, sosyal statü, aile kökenli, fiziksel veya zihinsel engellilik veya cinsel yönelim temelinde ayrımcılık ve başka insan hakları ihlallerini de yapmadığımızı ve yapmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Yaptığımız her şeyde insan haklarını koruma konusunda kararlı olacağız ve başkalarında bu tür ayrımcılığa tahammül etmeyeceğiz. Cehalet ve eylemsizlik ayrımcılık için mazeret oluşturamaz. İnsan hakları konularından tamamen haberdar olmak ve herkese saygı ve eşitliği teşvik etmek için her türlü çabayı göstereceğiz.

Organizasyonumuzun toplum tarafından saygı görmesini sağlayarak, insan haklarını korumak için eylemlerimizi sürdürüyoruz.

Tüm yasa ve düzenlemelere her koşulda ve zamanda uyarız.

Adil kabul edilen tüm geçerli yasalara, antlaşmalara, hükümet düzenlemelerine ve tüzüklerine, gümrük ve sosyal normlara saygı gösterir ve bunlara uyarız. Herhangi bir işe başlamadan önce ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri anlamaya, ilkelerine uymaya ve eylemlerimiz yoluyla bu yasaları yanlışlıkla ihlal etmememizi sağlamaya gayret ediyoruz.

Ayrıca sosyal olarak kabul edilen iş uygulamalarına da uyuyoruz, ilişkilerimizde sağduyuyu kullanıyoruz ve ticari şartlarımızın yerel gereksinimlere uygun olup olmadığını kontrol etmeye özen gösteriyoruz. Gümrük prosedürlerinin ülkeden ülkeye değişmesi nedeniyle, kendi ülkemizin yasalarını ve geleneklerini anlamanın yanı sıra, iş yaptığımız diğer bölgelerin yasalarına, geleneklerine ve etnik kökenlerine de aşina oluyor ve saygı gösteriyoruz.

Ticari işlerimizde adil davranırız.

Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve rakiplerimize adil ve saygılı davranıyoruz.

Gerekçelendirmeden müşterilere farklı davranan uygulamalara girmiyoruz.

İş ortaklarımızla yaptığımız ilişkilerde haksız avantaj sağlamak için konumumuzu kullanmıyoruz.

Etik olmayan davranışlar veya yasadışı yollarla rakiplerden faydalanmıyoruz.

Fiyatlandırma, üretim veya satış hacimleri, müşteriler, satış bölgeleri veya adil rekabeti engelleyen diğer konularla ilgili olarak rakiplerimizle herhangi bir anlaşma veya görüşme yapmıyoruz.

Fikri mülkiyeti korur ve saygı duyarız.

Sürekli olarak yeni değer yaratarak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için küresel bazda ürünler sunarak varlıklı bir toplumun kurulmasına katkıda bulunuyoruz. Ar-Ge'ye yaptığımız büyük yatırımdan kaynaklanan fikri mülkiyet bizim için büyük değer taşıyor.

Fikri mülkiyetimizin ticari faaliyetlerimizi ve müşterilerimizin bize duyduğu güveni destekleyen değerli bir varlık ve önemli bir yönetim kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Patentler, telif hakları ve ticari markalar da dahil olmak üzere gerekli tüm fikri mülkiyet haklarını elde etmek ve korumak için her türlü çabayı gösteriyor ve bunları işimizi büyütmede etkili bir şekilde kullanacağımıza söz veriyoruz. Her çalışanın sahip olduğu bilgi ve know-how'ın iş faaliyetlerimizde bize rekabet avantajı sağladığını biliyoruz.

Üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve bu mülkiyeti ancak, kullanımıyla ilgili haklarını uygun şekilde koruduktan sonra kullanıyoruz.

Gizliliği koruyoruz.

Bilgilerin uygun bir şekilde ele alınması ticari faaliyetlerimiz için esastır. Bilginin sızdırılmasına neden olan dikkatsiz bir hata, rebeLION markasının muazzam hasarına ve itibar kaybına yol açabilir. Farklı bilgi türlerini ele almak için kuralları iyi anlamamız ve bu kurallara tam olarak uymamız gerektiğinin bilincindeyiz. Ayrıca, gizli bilgileri veya kişisel verileri istemeden sızmaması için günlük işimizde veri güvenliğinin hayati öneminin farkındalığı ile çalışıyoruz.

Gizli şirket bilgilerini işleme

Günlük çalışmalarımızda erişebildiğimiz şirket bilgileri gizli kabul edilir. Bu tür bilgileri yerleşik prosedürleri takip etmeden şirket dışında kimseye ifşa etmiyoruz veya kuruluşumuzun işini yürütmek dışında bir amaç için kullanmıyoruz.

Müşteri veya diğer üçüncü taraf bilgilerini işleme

Müşterilerimizden veya iş ortaklarımızdan gelen bilgiler, bu bilgilerin amaçlanan kullanımı, yönetimi ve gizlilik süresi ile ilgili şartlar ve koşullar da dahil olmak üzere, her bir sözleşmede tanımlanan ve belirtilen şartlar ve koşullar uyarınca uygun şekilde kullanılmalıdır. Bu nedenle, bu tür üçüncü taraf bilgilerini her zaman uygun şekilde ele alıyor ve gizliliği korumak için sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmemesini sağlıyoruz.

Kişisel verilerin kullanımı

Kişisel verileri herhangi bir amaç için toplarken ve saklarken, bu kişisel verileri yerel yasalara uygun olarak ele almalı, yönetmeli ve kullanıyoruz.

Kalite işimizin temel unsurlarından biridir

Firmamız kalite politikasına ulaşmak için aşağıdaki davranış kurallarına uyar.

Kalite politikasına kaliteye öncelik vererek tüm aşamalar için süreçlere yansıtıyoruz.

Nihai hedefimiz, kalite hedefi belirleyerek aşırı güven olmadan sürekli kalite geliştirme faaliyeti ile sıfır hata sağlamaktır.

Tüm çalışanların beceri ve tekniklerini birleştirerek müşterinin beklentilerini sektördeki en iyi kalite düzeyiyle karşılıyoruz.

Telefon

Adres

Beylikdüzü OSB Mah. Birlik Sanayi Sitesi 3. Cad. Birlik Sanayi Sitesi Kapı No: 13/59 Beylikdüzü/İstanbul