Prensiplerimiz

Toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre iyi küresel vatandaşlar olarak hareket ediyoruz.

İletişimin, toplumun aktif bir üyesi olmanın önemli bir bileşeni olduğunun bilincini taşıyoruz. Bu, sadece bilgi ve bilgiyi paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda başkalarıyla empati kurmak, fikirlerini dinlemek ve karşılıklı güveni güçlendirmek için duygularına saygı göstermek anlamına gelir. Topluma aktif katılım ve gelişmiş iletişim yoluyla, topluluklarımızın değerli üyeleri olmaya çalışıyoruz.
Müşterinin bakış açısıyla düşünüyor ve samimiyetle hareket ediyoruz.

Müşterilerimiz için vazgeçilmez ortaklar olmaya çalışıyoruz.

Bu prensibi göz önünde bulundurarak, iş faaliyetlerimizde samimiyetle düşünüyor ve davranıyoruz ve proaktif olarak müşterilerimizin işine katkıda bulunuyoruz. Bunu yaparken, sadece ürün satmanın ötesine değer katmaya çalışıyoruz.

Değişen bir dünyada, yeni gereksinimleri daha iyi ve daha hızlı anlamak ve bu ihtiyaçları olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde karşılamak için yenilik yapmak için kendimizi müşterinin konumuna yerleştiriyoruz.

“Müşteri odaklı” bir yaklaşım, sorunları müşterinin bakış açısından anlamak ve sadece müşteriyi gözlemleyerek sorunları anlamaya çalışmaktan daha fazlasını yapmak anlamına geliyor rebeLION için.
Gerçek durumun ilk elden anlaşılmasına dayanarak hareket ediyoruz.

Değişimi hızlı bir şekilde tanıma, hedefler belirleme ve hedeflere ulaşmak için devam eden iş başarımız için kritik öneme sahip olan uygun eylemleri gerçekleştirme yeteneğini görüyoruz.

İş hedeflerimize ulaşırken, “planla, yap, kontrol et ve eyleme geç” (PUKÖ) döngüsünün her adımını izlemeye önem veriyoruz. Bununla birlikte, bu döngünün her adımı, doğrudan sorunun kaynağına yerinde gitmeye, gerçek ortamdakileri dinlemeye ve durumu tespit etmeye dayanıyor. Döngünün her adımında, gerçek durumu sürekli olarak kontrol etmeli, herhangi bir sorunun ortaya çıkıp çıkmadığını kendi gözlerimizle onaylamalı, bunları nasıl çözeceğimizi belirlemeli ve bir sonraki eylemlerimizi planlamak için bu anlayışı kullanmalıyız. Bilgi ne kadar sofistike olursa olsun, kuramımız ne kadar parlak olursa olsun, yararlılığının, durumu ilk elden anladığımıza dayanarak onu ne kadar iyi uyguladığımıza bağlı olduğuna inanıyoruz.
En yüksek hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz.

Her zamankinden daha yüksek hedeflere doğru çabalayarak, sürekli olarak yeni değerler yaratıyor ve büyüme için yeni fırsatlar arıyoruz, asla statükodan memnun kalmıyor ve her zaman yeni zorluklar üstleniyoruz.

“Meydan okuma ruhuna” sahip olmak, yeteneklerimizi genişleten ve bizi, çabalarımızı en üst düzeye çıkarmaya teşvik eden hedefler belirlemek anlamına geliyor.

En yüksek hedefleri hedefleme konusunda riskler ve zorluklar olsa da, taviz vermeksizin mükemmellik için çalışıyoruz ve gayret gösteriyoruz. Çabalarımızla kazanılan bilgelik, engellerin üstesinden gelmemize yardımcı oluyor ve büyümemiz için itici bir güç görevi görüyor.
Hedeflerimize ulaşmak için esnek ve hızlı hareket ediyoruz.

İş fırsatları, pazardaki değişiklikleri kavrayarak, geleceği öngörerek ve diğerlerinin önünde harekete geçerek yaratılır. Mükemmel bir ürün veya teknoloji bile zamanında kullanılmazsa değerini kaybedecektir. Hız ve çeviklik değer yaratır. Tekonolij gelişme sürecinin nadide ve hayat kurtarıcı unsurlarından birisi olan AGILE Working üretim ve yönetim anlayışımızın temel yapıtaşlarından biridir.

Zamanın değerini göz önünde bulundurarak, hedeflerimize ulaşmak için hızlı hareket ederiz. Günlük işimizde, doğru prosedürleri takip ederken, verimliliği sağlamak için en uygun süreçleri ararız. Değişimi kabul etmeye, bununla kalmayıp hızlı ve esnek bir şekilde tepki vermeye hazırız. Amacımız kuruluş genelinde iş yürütmeyi hızlandırmaktır.

Zamanında iş yürütme, müşteri memnuniyetini daha da artırır ve yeni iş fırsatları yaratma ve rebeLION’un rekabet gücünü artırmadaki alamet-i farikasıdır.
Ortak hedefleri organizasyonumuz içinde paylaşır, ekip olarak çalışır ve ekibin sorumlu üyeleri olarak hareket ederiz.

Ekip çalışması daha etkili ve güçlü sonuçlar üreterek daha yüksek hedeflere ulaşmamızı sağlar.

Ekip üyeleri olarak, her bir hedefe gereken tamamlanma tarihine ulaşmak için hedefleri ve kilometre taşlarını özümseyerek hareket ederiz. Hedeflerimizi belirliyor, ilerlememizi takip ediyor ve sorumluluklarımızı yerine getirmek ve ekibin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için tüm yeteneklerimizi kullanıyoruz.

Telefon

Adres

Beylikdüzü OSB Mah. Birlik Sanayi Sitesi 3. Cad. Birlik Sanayi Sitesi Kapı No: 13/59 Beylikdüzü/İstanbul